PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Vi ønsker frivillige...

Ønsker DU å bli en frivillig?

 

Vi har ca 200 frivillige som gir av sin tid i vårt lokalmiljø

En frivillig hjelper til med praktiske oppgaver, skaper sosialt samvær og et koselig nærmiljø. Frivilligsentralen har mange inspirerende frivillige fordelt på forskjellige tiltak og tilbud.

Søppelgjengen

Rydder rusk og rask fra gatene våre annenhver torsdag.

Natteravnene

Passer på våre ungdommer i helgene.


Arrangementsgruppen

Lager til forskjellige aktiviteter og arrangementer.

 

Besøks- og turvenner, handlehjelp, følgevenner, bokbud og mere til

 

Vi ser at vi er med å dekke et behov og gjør noe nyttig for vårt lokalmiljø. Vi har alltid behov for flere frivillige. Du må gjerne komme til en prat på vårt kontor på Ålgård bo- og aktivitetssenter. Som frivillig bestemmer du selv hvilke oppdrag du vil utføre og når du har anledning og lyst til å jobbe. Du inngår ingen langsiktig avtale, men fortsetter så lenge du synes det er givende. Alle nye frivillige skal gjennomføre en registreringssamtale som inneholder utfylling av kontrakt, taushetserklæring og registrering av personalia. Den frivillige får orientering om Frivilligsentralens tilbud og aktiviteter. Som frivillig blir du en del av et sosialt nettverk og inviteres til ulike samlinger som arrangeres kun for dem som er frivillige.

Oppgaver for frivillige

Som frivillig bestemmer du selv hvilke oppgaver du ønsker å utføre.

Besøksvenn

 

Ønsker du å ha noen å prate med? Frivillige kommer på besøk for en hyggelig prat.

Bokbud

 

Få biblioteket på døra. Frivilligsentralen leverer bøker hjem til eldre, syke og uføre i hele kommunen første tirsdag hver måned. Kontakt biblioteket på tlf 51 61 13 00 for å få bøker levert hjem til deg.

Følge

Hvis du har behov for følge i taxi eller buss har vi frivillige som gjerne blir med og hjelper til.

 

Praktisk hjelp

Har du behov for noen som kan handle matvarer eller andre artikler og bringe hjem til deg? Våre frivillige gir gjerne en hjelpende hånd.

Transport

Trenger du transport til lege, apotek, butikk eller annet? Frivilligsentralen har sjåfører som gjerne hjelper til.

Turvenn

Har du lyst til å komme deg ut og få beveget litt på deg? Våre frivillige blir gjerne med på en rusletur i nabolaget eller nærliggende turområde.

Gjesdal Frivilligsentral ønsker å knytte til seg flere frivillige som vil hjelpe til med å gi våre innbyggere et utvidet tilbud. Ta kontakt med meg slik at vi kan finne ut av hva du kan hjelpe til med. Du finner elektronisk registreringsskjema under fanen "Registreringsskjema nye frivillige". Du kan også ringe Roar Bore, Gjesdal Frivilligsentral tlf 51612350/91338797 eller på mail til: frivilligsentralen@gjesdal.kommune.no eller bare stikke innom på ÅBOAS.

 

Vil du bli ”Gjesdalvenn”?

 

Gjesdal kommune har besluttet å si ja til anmodningen fra IMDi om å ta imot nye flyktninger for bosetting.
Kommunen vil ta imot 45 nye flyktninger i løpet av de neste tre årene.
Det finnes allerede et godt fungerende introduksjonsprogram, som alle flyktninger begynner i når de flytter til kommunen. Her går de i 2 år, og får opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Introduksjonsprogrammet skal kvalifisere for videre studier eller arbeid. De fleste flyktningene som har kommet til Gjesdal, har gått rett over i arbeid eller studier. I tillegg finnes det forskjellige tilbud som skal gjøre det lettere for flyktningene å bli integrerte, og kjent med andre gjesdalbuer. Internasjonal kvinnegruppe er et godt eksempel på dette.  

Nå starter Frivilligsentralen, i samarbeid med flyktningtjenesten og oppvekstkoordinator et nytt, spennende prosjekt. Det kalles ”Gjesdalvenn”.

Her kan frivillige som ønsker å bli kjent med de nye innbyggerne, melde seg på Frivilligsentralen for å bli koblet sammen med en enslig eller en hel familie.
Det legges vekt på felles interesser og livssituasjon. ”Gjesdalvenn” skal hjelpe flyktningene til å bli kjent i Gjesdal, bygge nettverk, og få gode opplevelser sammen med andre gjesdalbuer. Eksempler på aktiviteter å gjøre sammen, kan være å gå på fritidsaktiviteter, se en fotballkamp, lære å lage mat fra den andres land, vise fine turområder i nærmiljøet osv.
 

Det er behov for voksne i ulike aldersgrupper og livssituasjoner.Treffpunkt ca. 2 ganger pr. måned.
Kontaktpersoner:
Eirin Foldøy Oftedal, flyktningkonsulent tlf. 95294802
Roar Bore, leder frivilligsentralen tlf. 51 61 23 50