Natteravner

Natteravnene - et spørsmål om å bry seg!

Vi har ca 130 registrerte natteravner. 4 personer vandrer hver fredag og lørdag kveld fra ca midten av april og ut oktober måned med unntak av sommermånedene.

Alle voksne mennesker kan gå natteravn. Det er natteravnenes tilstedeværelse for ungdommen som står i fokus. Natteravnene sitt mål er å skape trygghet for alle i lokalområdet, spesielt for ungdom som er ute om kvelden og natten. 


Natteravnene lytter, hjelper og veileder når barn og unge tar initiativ til det.  Det er viktig at ungdommene forstå at natteravnene er der for dem dersom de skulle ha behov for hjelp. Natteravnene skal fremstå som gode eksempler for barn og unge.

Vi har har en samarbeidsavtale med TrygVesta, og natteravnene er dekket av natteravnforsikringen til TrygVesta. Forsikringen omfatter personer som utfører oppdrag for natteravnene. Forsikringen gjelder også på direkte vei til og fra oppdrag.

Natteravnenes tilstedeværelse er som oftest nok i de fleste situasjoner. Natteravnene skal aldri gripe inn i hendelser av kriminell karakter. Det er viktig at natteravnene i enhver situasjon bruker sunn fornuft og god dømmekraft. Alvorlige problemer skal henvises til foreldre, politi eller annen kvalifisert hjelp.

Det er alltid behov for flere natteravner. Ved å gå natteravn hjelper du andre samtidig som det gir deg verdifull kunnskap, mosjon og hyggelige møter med voksen og ung. 

Kontakt Frivilligsentralen: Tlf. 51 61 44 20, frivilligsentralen@gjesdal.kommune.no 

Du kan også gå inn på www.natteravn.no for å lese mer om ordningen. 


 

 

 

 

2020 © Gjesdal frivillighetssentral