Søppelgjengen

Søppelgjengen består av 35 personer som rydder på Ålgård og omegn annenhver torsdag. De samler boss på sykkelstier og gater og gjør til at Ålgård sentrum alltid fremtrer som rein og ryddig.
Flere aktiviteter

Andakt

Annenhver tirsdag i aktiv...

Bingo

Andre tirsdagen i måneden...

Brigdegruppe

Hver mandag i aktivitetsr...

Dagtilbud - torsdagstreff

Hver torsdag i aktivitets...

Håndarbeidsgruppe

Annenhver onsdag i daglig...

Internasjonal kvinnegruppe

Mange damer treffes i kaf...

2018 © Gjesdal frivillighetssentral