Transportsykler

Frivilligsentralen disponerer 4 transportsykler av typen TrioBike som frivillige tilbyr å bestille av personer som av ulike årsaker ikke ellers ville kommet seg ut. De blir transportert på ulike turer i nærmiljøet og får vind i håret og flotte naturopplevelser. Hver sykkel kan ta 2 personer i hver.
Flere aktiviteter

Andakt

Annenhver tirsdag i aktiv...

Bingo

Andre tirsdagen i måneden...

Brigdegruppe

Hver mandag i aktivitetsr...

Dagtilbud - torsdagstreff

Hver torsdag i aktivitets...

Håndarbeidsgruppe

Annenhver onsdag i daglig...

Internasjonal kvinnegruppe

Mange damer treffes i kaf...

2018 © Gjesdal frivillighetssentral