Vil du bli Gjesdalvenn?

Målet med "Gjesdalvenn" er at flyktninger skal bli bedre kjent i Gjesdal, bygge nettverk og få gode opplevelser sammen med andre gjesdalbuer.

Suksess for prosjekt "Gjesdalvenn"

Gjesdalvenn - Klikk for stort bilde

"Gjesdalvenn" vekker oppsikt, og har spredt seg til mange kommuner i Norge.

Målet med "Gjesdalvenn" er at flyktninger skal bli bedre kjent i Gjesdal, bygge nettverk og få gode opplevelser sammen med andre gjesdalbuer. 


Det er 4 år siden prosjektet Gjesdalvenn startet i Gjesdal kommune. I løpet av disse årene er det etablert mange koblinger mellom flyktninger og mer erfarne Gjesdalbuer. Disse koblingene har ført til gode vennskap, felles aktiviteter, og større forståelse for hverandres kultur og bakgrunn. Det er en unison, positiv tilbakemelding både fra flyktninger og frivillige. Noe av suksesskriteriet til prosjektet et at det skal være lett å gjennomføre og 100% frivillig.

 

Nå har ryktene om om dette vellykkede prosjektet spredt seg til flere kommuner. Flyktningtjenesten har sendt prosjektbeskrivelse og rutiner til mer enn 30 kommuner i Norge som ønsker å starte sin versjon av "Gjesdalvenn". Noen er allerede i gang, og de beskriver prosjektet som enkelt og genialt. Det er også kommet henvendelse om å få legge det ut på nettsiden www.fritidforalle.no. Vi er stolte av Gjesdalvennordningen, og synes det er utrolig kjekt at så mange kommuner ønsker å kopiere denne.
 

VIKTIGE KOBLINGER
Gjesdalvenner kobles sammen med flyktninger på bakgrunn av interesser og livssituasjon. Gjesdalvennene og flyktningene planlegger selv hvordan de vil bli kjent og hva de vil gjøre sammen. Innhold i kontakten har bl.a. vært: turer og aktiviteter i nærområdet, besøk hjemme hos hverandre, samtaler om ulike tradisjoner, kulturer og interesser, praktisk hjelp, lage og spise mat sammen.

 

VIL DU BLI GJESDALVENN?
Frivillige (PDF, 692 kB) som ønsker å bli Gjesdalvenn kontakter Frivilligsentralen:
Kontaktperson: Roar Bore, tlf. 51 61 44 20 frivilligsentralen@gjesdal.kommune.no

 

Flyktninger (DOC, 2 MB)som ønsker å bli kjent med nordmenn gjennom ordningen "Gjesdalvenn", kontakter flyktningtjenesten

2020 © Gjesdal frivillighetssentral